Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 600 triệu với thiết kế độc đáo, lạ mắt tại SG

mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-2
mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-3
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-4
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-5
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-6

mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-7

 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-9
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-10
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-11
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-12
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-13
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-14
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-15
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-16
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-17
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-18
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-19
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-20
 mau-nha-ong-3-tang-600-trieu-21

Bạn nghĩ sao về mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 600 triệu này?

Theo Bình Nguyễn (Theo ArchDaily) (Dân Việt)