Thiết kế nhà đẹp | 200 mẫu thiết kế nhà đẹp HOT nhất VN 2018

Thiết kế nhà đẹp cho tổ ấm của mình luôn là vấn đề nan giải đối với gia chủ. Thiết kế nhà đẹp sao cho hợp phong thủy gia chủ cũng được kiến trúc sư quan tâm. Hiểu được vấn đề này, chúng tôi xin giới thiệu 200 mẫu thiết kế nhà đẹp để các kiến trúc sư và gia chủ tham khảo nhằm có thêm ý tưởng mới lạ và độc đáo trong việc thiết kế nhà. Cùng tham khảo các mẫu nhà đẹp ngay sau đây nhé!

Thiết kế nhà đẹp 1 tầng

mau-nha-ong-dep-10

mau-nha-dep-52

mau-nha-dep-53

thiet-ke-nha-dep-1-tang-1 thiet-ke-nha-dep-1-tang-2 thiet-ke-nha-dep-1-tang-3 thiet-ke-nha-dep-1-tang-4 thiet-ke-nha-dep-1-tang-5 thiet-ke-nha-dep-1-tang-6 thiet-ke-nha-dep-1-tang-7 thiet-ke-nha-dep-1-tang-8 thiet-ke-nha-dep-1-tang-9 thiet-ke-nha-dep-1-tang-10 thiet-ke-nha-dep-1-tang-11 thiet-ke-nha-dep-1-tang-12 thiet-ke-nha-dep-1-tang-13 thiet-ke-nha-dep-1-tang-14 thiet-ke-nha-dep-1-tang-15 thiet-ke-nha-dep-1-tang-16 thiet-ke-nha-dep-1-tang-17 thiet-ke-nha-dep-1-tang-18 thiet-ke-nha-dep-1-tang-19 thiet-ke-nha-dep-1-tang-20 thiet-ke-nha-dep-1-tang-21 thiet-ke-nha-dep-1-tang-22 thiet-ke-nha-dep-1-tang-23 thiet-ke-nha-dep-1-tang-24 thiet-ke-nha-dep-1-tang-25

Thiết kế nhà đẹp 2 tầng

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

mau-nha-ong-dep-7

mau-nha-pho-mat-tien-rong-8m-2

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

mau-nha-ong-dep-4

thiet-ke-nha-dep-2-tang-1 thiet-ke-nha-dep-2-tang-2 thiet-ke-nha-dep-2-tang-3 thiet-ke-nha-dep-2-tang-4 thiet-ke-nha-dep-2-tang-5 thiet-ke-nha-dep-2-tang-6 thiet-ke-nha-dep-2-tang-7 thiet-ke-nha-dep-2-tang-8 thiet-ke-nha-dep-2-tang-9 thiet-ke-nha-dep-2-tang-10 thiet-ke-nha-dep-2-tang-11 thiet-ke-nha-dep-2-tang-12 thiet-ke-nha-dep-2-tang-13 thiet-ke-nha-dep-2-tang-14 thiet-ke-nha-dep-2-tang-15 thiet-ke-nha-dep-2-tang-16 thiet-ke-nha-dep-2-tang-17 thiet-ke-nha-dep-2-tang-18 thiet-ke-nha-dep-2-tang-19 thiet-ke-nha-dep-2-tang-20 thiet-ke-nha-dep-2-tang-21 thiet-ke-nha-dep-2-tang-22 thiet-ke-nha-dep-2-tang-23 thiet-ke-nha-dep-2-tang-24

Thiết kế nhà đẹp 3 tầng

mau-nha-ong-dep-6

mau-nha-ong-dep-5

mau-nha-pho-mat-tien-rong-8m-1

thiet-ke-nha-dep-3-tang-1 thiet-ke-nha-dep-3-tang-3 thiet-ke-nha-dep-3-tang-4 thiet-ke-nha-dep-3-tang-6 thiet-ke-nha-dep-3-tang-7 thiet-ke-nha-dep-3-tang-8
thiet-ke-nha-dep-3-tang-10 thiet-ke-nha-dep-3-tang-11
thiet-ke-nha-dep-3-tang-14 thiet-ke-nha-dep-3-tang-15 thiet-ke-nha-dep-3-tang-16 thiet-ke-nha-dep-3-tang-17 thiet-ke-nha-dep-3-tang-18 thiet-ke-nha-dep-3-tang-19 thiet-ke-nha-dep-3-tang-20 thiet-ke-nha-dep-3-tang-21 thiet-ke-nha-dep-3-tang-22 thiet-ke-nha-dep-3-tang-23 thiet-ke-nha-dep-3-tang-24 thiet-ke-nha-dep-3-tang-25 thiet-ke-nha-dep-3-tang-26 thiet-ke-nha-dep-3-tang-27 thiet-ke-nha-dep-3-tang-28 thiet-ke-nha-dep-3-tang-29 thiet-ke-nha-dep-3-tang-30 thiet-ke-nha-dep-3-tang-31 thiet-ke-nha-dep-3-tang-32 thiet-ke-nha-dep-3-tang-33 thiet-ke-nha-dep-3-tang-34 thiet-ke-nha-dep-3-tang-35 thiet-ke-nha-dep-3-tang-36 thiet-ke-nha-dep-3-tang-37 thiet-ke-nha-dep-3-tang-38 thiet-ke-nha-dep-3-tang-39 thiet-ke-nha-dep-3-tang-40 thiet-ke-nha-dep-3-tang-41 thiet-ke-nha-dep-3-tang-42 thiet-ke-nha-dep-3-tang-43 thiet-ke-nha-dep-3-tang-44

Thiết kế nhà đẹp 4 tầng

mau-nha-pho-mat-tien-rong-8m-3

thiet-ke-nha-dep-4-tang-1 thiet-ke-nha-dep-4-tang-2 thiet-ke-nha-dep-4-tang-3 thiet-ke-nha-dep-4-tang-4 thiet-ke-nha-dep-4-tang-5 thiet-ke-nha-dep-4-tang-6 thiet-ke-nha-dep-4-tang-7 thiet-ke-nha-dep-4-tang-8 thiet-ke-nha-dep-4-tang-9 thiet-ke-nha-dep-4-tang-10 thiet-ke-nha-dep-4-tang-11 thiet-ke-nha-dep-4-tang-12 thiet-ke-nha-dep-4-tang-13 thiet-ke-nha-dep-4-tang-14 thiet-ke-nha-dep-4-tang-15 thiet-ke-nha-dep-4-tang-16 thiet-ke-nha-dep-4-tang-17 thiet-ke-nha-dep-4-tang-18 thiet-ke-nha-dep-4-tang-19 thiet-ke-nha-dep-4-tang-20 thiet-ke-nha-dep-4-tang-21 thiet-ke-nha-dep-4-tang-22 thiet-ke-nha-dep-4-tang-23 thiet-ke-nha-dep-4-tang-24 thiet-ke-nha-dep-4-tang-25

Thiết kế nhà đẹp 5 tầng

thiet-ke-nha-5-tang-1
thiet-ke-nha-5-tang-3 thiet-ke-nha-5-tang-4 thiet-ke-nha-5-tang-5 thiet-ke-nha-5-tang-6 thiet-ke-nha-5-tang-7 thiet-ke-nha-5-tang-8

Thiết kế nhà vườn đẹp

mau-nha-dep-44

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

thiet-ke-nha-vuon-dep-1 thiet-ke-nha-vuon-dep-2 thiet-ke-nha-vuon-dep-3 thiet-ke-nha-vuon-dep-4 thiet-ke-nha-vuon-dep-5 thiet-ke-nha-vuon-dep-6 thiet-ke-nha-vuon-dep-8 thiet-ke-nha-vuon-dep-10 thiet-ke-nha-vuon-dep-11 thiet-ke-nha-vuon-dep-12 thiet-ke-nha-vuon-dep-13 thiet-ke-nha-vuon-dep-14 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-14 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-15

Thiết kế nhà mái thái đẹp

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

 

 

100 mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp được ưa chuộng nhất Việt Nam 2018

thiet-ke-nha-mai-thai-dep-1 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-2 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-3 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-4 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-5 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-6 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-7 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-8 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-9 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-10 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-11 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-12 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-13 thiet-ke-nha-mai-thai-dep-16

Thiết kế nhà phố đẹp phong mới lạ

thiet-ke-nha-pho-dep-phong-cach-moi-la-1 thiet-ke-nha-pho-dep-phong-cach-moi-la-2 thiet-ke-nha-pho-dep-phong-cach-moi-la-3 thiet-ke-nha-pho-dep-phong-cach-moi-la-4 thiet-ke-nha-pho-dep-phong-cach-moi-la-5 thiet-ke-nha-pho-dep-phong-cach-moi-la-6 thiet-ke-nha-pho-dep-phong-cach-moi-la-7 thiet-ke-nha-pho-dep-phong-cach-moi-la-8 thiet-ke-nha-pho-dep-phong-cach-moi-la-9 thiet-ke-nha-pho-dep-phong-cach-moi-la-10

Đang cập nhật thêm …

Với 200 mẫu thiết kế nhà đẹp được yêu thích nhất 2018 ở trên, bạn thích mẫu thiết kế nhà nào nhất? Chúc các bạn tìm được mẫu nhà đẹp ưng ý cho tổ ấm của mình!

Nếu hay, hãy chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo. 

Thiết kế nhà đẹp | 200 mẫu thiết kế nhà đẹp HOT nhất VN 2018
5 (100%) 1 vote