Bạt che nắng công trình khổ lớn để che chăn nguyên vật liệu khi không có kho bãi bảo quản giúp chất lượng vật liệu không bị ảnh hưởng như thép không rỉ, xi măng không ngấm nước…